VoorzittenVoorzitten

Als voorzitter bied ik structuur. Ik zorg voor een heldere agenda en tijdbewaking. Tijdens de bijeenkomst houd ik de hoofdlijn in de gaten en zorg ik voor ruimte voor een ieder om zijn of haar punt te maken. Verder maak ik graag gebruik van een creatieve werkvorm om tot een concreet resultaat te komen.

Ik heb ervaring met verschillende soorten bijeenkomsten. De bijeenkomsten die ik voorzit zijn vaak publieksbijeenkomsten: de prijsuitreiking voor een innovatieprijsvraag, een workshop duurzaam bouwen tijdens een landelijk congres, een bestuurdersconferentie over duurzame verlichting of gericht op het ontwikkelen van een regionale windstrategie in de Kop van Noord Holland bijvoorbeeld. Maar ook meer intern gerichte bijeenkomsten: een groep accountmanagers die een lange termijn plan willen maken of een dag voor programmamanagers die een basis voor samenwerking moeten vinden.

Heeft u een complexe bijeenkomst in de planning ? Graag ben ik u zowel bij de voorbereiding als het uiteindelijke voorzitten van dienst !

Meer weten? Bekijk het overzicht van bijeenkomsten die ik heb voorgezeten.

Carla Weber voorzitten